Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021 r.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku we Wrocławiu („ZWZ”):

  1. Mariusz Ciepły – posiadający 3 366 250 akcji/głosów, stanowiących 13,77% w ogólnej liczbie głosów oraz 22,94% w głosach na ZWZ.

  2. Bank Handlowy S.A. w Warszawie, reprezentujący 45 akcjonariuszy posiadających łącznie 2 948 168 akcji/głosów, stanowiących 11,45% w ogólnej liczbie głosów oraz 20,09% w głosach na ZWZ.

  3. Maciej Jarzębowski – posiadający 2 366 280 akcji/głosów, stanowiących 9,19% w ogólnej liczbie głosów oraz 16,12% w głosach na ZWZ.

  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny – posiadający łącznie 1 595 900 akcji/głosów, stanowiących 6,20% w ogólnej liczbie głosów oraz 10,87% w głosach na ZWZ.

  5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – posiadający 1 529 000 akcji/głosów, stanowiących 5,94% w ogólnej liczbie głosów oraz 10,42% w głosach na ZWZ.

  6. Bank PEKAO S.A. w Warszawie, reprezentujący 25 akcjonariuszy posiadających łącznie 1 389 403 akcji/głosów, stanowiących 5,40% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,47% w głosach na ZWZ.

    - W tym BLACKSHEEP MASTER FUND LTD - posiadający 1 103 145 akcji/głosów stanowiących 4,28% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,52% w głosach na ZWZ.

  7. Urszula Jarzębowska – posiadająca 1 210 250 akcji/głosów, stanowiących 4,70% w ogólnej liczbie głosów oraz 8,25% w głosach na ZWZ. Ogółem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. w dniu 18.08.2021 roku reprezentowanych było 14 676 696 akcji i głosów, co stanowi 57,00 % ogólnej liczby akcji i głosów.