Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Raporty bieżące

Wpisz swój email żeby otrzymywać nasz newsletter
2023202220212020201920182017201620152014
5.12.2023

Raport bieżący 23

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I połowę roku finansowego 2023/24
28.11.2023

Raport bieżący 22

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023/24
2.10.2023

Raport bieżący 21

Kluczowe wskaźniki za II kw. 2023/24 roku finansowego
13.09.2023

Raport bieżący 20

Zmiana nazwy (firmy) na Text S.A. - rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
5.09.2023

Raport bieżący 19

Zmiana adresu strony internetowej oraz serwisu relacji inwestorskich Spółki
19.08.2023

Raport bieżący 18

Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2023 roku
19.08.2023

Raport bieżący 17

Życiorysy Członków Zarządu nowej kadencji
19.08.2023

Raport bieżący 16

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2023
18.08.2023

Raport bieżący 15

Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022/23 rok finansowy
28.07.2023

Raport bieżący 14

Dokumentacja na Walne Zgromadzenie Spółki
21.07.2023

Raport bieżący 13

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. na 18 sierpnia 2023 roku
20.07.2023

Raport bieżący 12

Powołanie zarządu nowej kadencji (2023-26)
20.07.2023

Raport bieżący 11

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022/23 rok finansowy
4.07.2023

Raport bieżący 10

Kluczowe wskaźniki za I kw. 2023/24 roku finansowego
4.07.2023

Raport bieżący 9

Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok finansowy 2022/23
3.07.2023

Raport bieżący 8

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022/23 rok finansowy
3.07.2023

Raport bieżący 7

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
27.06.2023

Raport bieżący 6

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok finansowy 2022/23
16.05.2023

Raport bieżący 5

Zawiadomienie o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
21.04.2023

Raport bieżący 4

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/24
3.04.2023

Raport bieżący 3

Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2022/23 roku finansowego
6.01.2023

Raport bieżący 2

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki
2.01.2023

Raport bieżący 1

Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2022/23 roku finansowego