Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget
Władze Spółki

Mariusz Ciepłyjest jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy spółki Text S.A.

Mariusz Ciepły
Prezes Zarządu
Wybrany Prezesem Zarządu w 2010

Posiada wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera informatyki), ukończył informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Jest też członkiem rady nadzorczej notowanej na głównym rynku GPW spółki Unfold.

Urszula Jarzębowskapracowała w Text S.A od 2002, a od 2010 jest członkiem zarządu.

Urszula Jarzębowska
Członek Zarządu
Zdobywała zawodowe doświadczenie w Bankier.pl oraz Internet Works

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracę magisterską obroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw.W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zbierała m.in. w firmach Bankier.pl oraz Internet Works.

Rada Nadzorcza

Jakub Sitarz
Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Jest współzałożycielem oraz jednym z kluczowych akcjonariuszy Spółki. Obecnie jest również prezesem zarządu funduszu Venture Inc., notowanego na głównym rynku GPW. Członek Komitetu Audytu.
Maciej Jarzębowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Jarzębowski posiada wykształcenie średnie (technik zbiorowego żywienia). Ukończył Technikum Gastronomiczne we Wrocławiu. W latach 1999 – 2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Bankier.pl, w okresie 2001-2006 był Prezesem Zarządu spółki Internet Works. Do 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w LiveChat Software S.A.
Marcin Mańdziak
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Marcin Mańdziak posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 10 lat związany z rynkiem kapitałowym. Był współtwórcą oraz długoletnim wiceprezesem zarządu M.W. Trade S.A., która jako pierwsza przeniosła notowania z rynku Newconnect na rynek główny GPW. Od 2013 roku prezes i główny akcjonariusz EFM S.A. Jednocześnie prowadzi firmę Arandela Marcin Mandziak, świadczącą usługi doradcze. Członek Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu.
Marta Ciepła
Członek Rady Nadzorczej
Marta Ciepła jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad dziesięciu lat związana rynkiem IT w zakresie rekrutacji i selekcji kadry IT. HR manager odpowiedzialny za doradztwo w zakresie budowania zespołów poszczególnych działów spółki.
Marzena Czapaluk
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończyła z V lokatą studia ze specjalnością “Finanse i Bankowość”. Ma też 20-letnie doświadczenie jako dyrektor finansowy (CFO). Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego Grupy MKK3 Sp. z o.o. Prowadzi też działalność coachingową i mentoringową. W latach 2015-2019 pełniła funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego eobuwie.pl S.A. Była też dyrektorem finansowym Grupy G2A.COM (interim), Lumel S.A. (Rishabh Group), Max Elektronik S.A. (spółka Grupy Sygnity), w Sygnity S.A. sprawowała też funkcję zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Transakcji Kapitałowych. Była członkiem rad nadzorczych spółek Protektor S.A. (wiceprzewodnicząca), Gino Rossi S.A., Lumel Śląsk Sp. z o.o. (przewodnicząca), Dolnośląska Szkoła Bankowa sp. z o.o. Jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Uzyskała m.in. tytuł FCCA przyznany przez Association of Chartered Certified Accountants (certyfikat z zakresu finansów I księgowości). Ukończyła program Advanced Executive Education w Strategic Leadership Academy realizowany przez ICAN Institute. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe „Coaching z elementami psychologii”. Członek Komitetu Audytu.