Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Informacje dot. MAR

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, członkowie władz i nadzoru Text S.A. oraz osoby z nimi blisko związane są zobowiązane do informowania Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o transakcjach na instrumentach finansowych Text S.A.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, lub wzoru powiadomienia skontaktuj się z działem relacji inwestorskich.