Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Akcje i akcjonariat

Kapitał Spółki dzieli się na 25.750.000 akcji, z tego na: - 25.000.000 akcji serii A - 750.000 akcji serii B Nominał każdej akcji to 2 (dwa) grosze. Akcje spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem TXT i wchodzą w skład indeksów: WIG, mWIG40, MSCI Small Cap Poland, CEEplus, WIGTech, WIGdiv, WIG Informatyka a także CECE Soft.
25.750.000
A 25.000.000B 750.000

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz(w proc.)
Porozumienie Akcjonariuszy41.3
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne6.2
Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.8.5
Pozostali akcjonariusze (free float)44