Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Akcje i akcjonariat

Kapitał Spółki dzieli się na 25.750.000 akcji, z tego na: - 25.000.000 akcji serii A - 750.000 akcji serii B Nominał każdej akcji to 2 (dwa) grosze. Akcje spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem TXT i wchodzą w skład indeksów: WIG, mWIG40, MSCI Small Cap Poland, CEEplus, WIGTech, WIGdiv, WIG Informatyka oraz WIG ESG.
25.750.000
A 25.000.000B 750.000

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszUdział w kapitale i głosach na Walne Zgromadzenie (w proc.)
Porozumienie Akcjonariuszy41.6
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne6.2
Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.7.1
Pozostali akcjonariusze (free float)45.1