Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Akcje LiveChat Software wejdą w skład indeksu CEEplus

Akcje LiveChat Software wejdą w skład indeksu grupującego największe i najbardziej płynne spółki z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Rumunii oraz Słowenii.

Utworzenie nowego indeksu zapowiedziano podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Indeks CEEplus będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez TFI PZU.

W portfelu indeksu znajdzie się ponad 100 najbardziej płynnych spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Lublanie, Pradze, Warszawie, Zagrzebiu. Kwalifikacja spółek do indeksu będzie bazować na kryterium płynności - średnie obroty na sesję o wartości co najmniej 90 tys. EUR w ciągu 6 miesięcy.

Więcej informacji nt. indeksu CEEplus można znaleźć na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.