Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Karty produktowe nowym patentem LiveChat Software

Amerykański urząd patentowy przyznał LiveChat Software S.A. patent na funkcjonalność systemu LiveChat umożliwiającą udostępnianie graficznych treści w oknie czata. Jest to już czwarty patent na rozwiązania stosowane przez LiveChat Software w produkcie LiveChat.

Patent nazwany “Method and system for interactive usage of product or service cards implemented in a real-time communication system” to czwarty projekt LiveChat Software, który uzyskał ochronę patentową w USA.

System i metoda objęte patentem umożliwiają udostępnianie wzbogaconych treści, czyli tak zwanych kart produktowych (Product Cards), za pomocą okna czatu. Są to graficzne treści dostępne dla użytkownika końcowego bezpośrednio w trakcie czatu. Dzięki tej funkcjonalności firmy używające rozwiązania LiveChat mogą dzielić się atrakcyjnymi wizualnie rekomendacjami produktów z klientami. Dodatkowo, treścią patentu objęte są także określone optymalizacje techniczne w zakresie przechowywania danych tak, aby “Product Cards” działały w możliwie najlepszy sposób.

Patent na product cards to efekt kontynuacji naszej strategii, w ramach której dążymy do uzyskania ochrony w zakresie patentowym na najbardziej istotne elementy swojego systemu. Kolejne sukcesy w procesach patentowych dowodzą innowacyjności naszych rozwiązań” - powiedziała Katarzyna Rogowska, szefowa działu prawnego LiveChat Software. “USA jest jednym z najistotniejszych w wymiarze patentowym rynków na świecie, a uzyskiwanie własności intelektualnej związanej z kluczową działalnością spółki na obszarze Stanów Zjednoczonych potwierdza rolę LiveChat jako jednego z technologicznych liderów w dziedzinie komunikacji online.

Autorem wynalazku, od strony technicznej, jest deweloper współpracujący ze spółką - Michał Sypko.