Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Kolejny kwartał LiveChat Software ze wzrostami, ponad 4 mln USD MRR

W IV kwartale roku finansowego 2020/21 LiveChat Software ponownie zanotował wzrost wskaźnika ARPU, oraz liczby klientów swoich głównych produktów. W efekcie ze wstępnych danych szacunkowych wynika, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 40% rok do roku.

Spółka szacuje, że w okresie styczeń - marzec 2021 miała 12,66 mln USD przychodów wobec 12,17 mln USD w poprzednich trzech miesiącach i 9,07 mln USD przed rokiem.

Wartość powtarzalnych miesięcznych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) po raz pierwszy w historii LiveChat przekroczyła poziom 4 mln USD.

Przekroczenie kolejnej bariery, teraz 4 mln dolarów MRR, oczywiście cieszy. Jednak w pełni skupiamy się żeby zapewnić najlepszy produkt naszym partnerom i jak najlepsze doświadczenie użytkownikom końcowym, czyli klientom naszych klientów” powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Zanotowany wzrost to efekt zarówno większej liczby klientów, jak i zwiększenia wskaźnika ARPU (średni przychód na klienta). Na koniec marca 2021 r. płacących klientów za produkt LiveChat było 32.864 a ChatBot 1.874. Wzrost ARPU produktu LiveChat wyniósł ok. 17% w skali roku, podczas gdy wzrost ARPU ChatBot wyniósł ponad 57% w skali roku.

Przedstawione dane są mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Ponadto, począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów.W efekcie różnice między szacunkami a ostatecznym wynikiem mogą być bardziej istotne (np. ze względu na tzw. “dunning” - proces odzyskiwania zaległych należności).

Pełny raport finansowy za 2020/21 rok finansowy zostanie opublikowany 25 czerwca 2021 r.