Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Kwartalne przychody LiveChat po raz piewszy przekroczyły poziom 20 mln USD

Przychody Grupy LiveChat Software w IV kwartale roku finansowego 2022/23 (styczeń - marzec 2023) wyniosły 20,02 mln USD, wynika ze wstępnych szacunków. Oznacza to wzrost o 37% w skali roku.

W poprzednich trzech miesiącach Grupa osiągnęła przychody na poziomie 18,91 mln USD.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy LiveChat Software ze wszystkich jej produktów, na koniec marca 2023 roku wyniosła 6,4 mln USD. Oznacza to wzrost o 0,8% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 i o 37,9% rok do roku.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.