Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

LiveChat Software szacuje wzrost MRR w IV kwartale roku finansowego na 4,5% kw/kw

Przychody Grupy LiveChat Software wyniosły w IV kwartale roku finansowego 2021/22 r. (styczeń - marzec 2022) 14,61 mln USD, wynika z wstępnych szacunków.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń - marzec 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 12,66 mln USD, a w okresie lipiec - wrzesień 2021 r. (II kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 13,92 mln USD.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec marca. Wyniosła 4,64 mln USD co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,4% rok do roku.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.