Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

LiveChat Software zwiększył przychody o 53%, a zysk netto o 60,4% w III kwartale roku finansowego

Przychody Grupy LiveChat Software wyniosły 85,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 47,2 mln zł w III kwartale 2022/23 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia). Oznacza to wzrost odpowiednio o 53% i 60,4% rok do roku.

W trzech kwartałach roku finansowego (kwiecień - grudzień 2022) Grupa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 41,4% do 227,2 mln zł a zysk netto na poziome Grupy wyniósł 122,8 mln zł (wzrost o 38,4%).

Zysk operacyjny wyniósł 132,2 mln zł w I-III kwartale, a wynik EBITDA 142,7 mln zł.

Zanotowane wyniki to efekt zarówno zwiększenia liczby klientów korzystających z rozwiązań oferowanych przez spółkę, jak i wyższego ARPU (średni przychód przypadający na klienta) w stosunku do wyników osiągniętych przed rokiem.

“Dzięki nam klienci mogą zarabiać więcej, zmniejszać swoje koszty, a także poprawiać jakość komunikacji online. Tylko dając im coraz więcej takiej wartości, sami możemy rosnąć. Dlatego nadal będziemy się koncentrować na potrzebach naszych klientów, zwłaszcza w zakresie automatyzacji”- powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Na koniec III kwartału 2022/23 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 36.850 a ChatBot 2.625. Są wśród nich firmy i instytucje z ok. 150 krajów świata.

Spółka praktycznie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim. Dlatego podaje wstępne szacunki swoich wyników w tej walucie. W takim ujęciu przychody zanotowane w III kwartale roku finansowego wyniosły 18,91 mln USD i były o 35,8% wyższe od osiągniętych w okresie październik - grudzień 2021 r.

Ważnym wskaźnikiem, który pozwala ocenić rozwój Grupy jest MRR (Monthly Recurring Revenue - powtarzalne przychody miesięczne). Wartość MRR Grupy ze wszystkich produktów, na koniec grudnia 2022 r. wyniosła z 6,35 mln USD co oznacza wzrost o 29,3% w stosunku do stanu na koniec września 2022 i o 43,0% rok do roku.

Model biznesowy Grupy umożliwia jej utrzymywanie wysokich rentowności. W III kwartale marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,4%, marża operacyjna 59,3%, a marża netto 54,9%. Przekłada się to na zdolność do generowania wysokich pozytywnych przepływów pieniężnych. Na koniec roku kalendarzowego Grupa dysponowała środkami finansowymi w wysokości 90,7 mln zł. Na początku 2023 roku kalendarzowego wypłaciła natomiast pierwszą zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy z zysku za rok finansowy. Przeznaczono na nią 37,6 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 1,46 zł na akcję wobec 1,14 zł w przypadku analogicznej zaliczki rok wcześniej.