Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

LiveChat szacuje, że wzrost przychodów w III kwartale roku finansowego wyniósł 14,3%

Przychody Grupy LiveChat Software wyniosły w III kwartale roku finansowego 2021/22 r. (październik - grudzień 2021) 13,92 mln USD, wynika z wstępnych szacunków.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (październik - grudzień 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 12,18 mln USD, a w okresie lipiec - wrzesień 2021 r. (II kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD.

Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Spółki, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta). Spadek w stosunku do poprzednich trzech miesięcy to efekt bardzo wysokiego poziomu płatności rocznych zanotowanych w II kwartale i w całości zaksięgowanych w tym okresie i stosunkowo niskiego poziomu takich płatności w III kwartale obecnego roku. Sytuacja ta została opisana w Sprawozdaniu Zarządu za I półrocze roku finansowego opublikowanym 24 listopada 2021 roku.

Wzrost powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) pozwala obecnie spodziewać się w kolejnych kwartałach wzrostów przychodów zarówno w skali roku, jak i kwartał do kwartału.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki na koniec grudnia 2021 r. Wyniosła 4,44 mln USD co oznacza wzrost o 1,0% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,5% rok do roku. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.