Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

LiveChat szacuje wzrost przychodów w I kwartale roku finansowego na 16,8% rok do roku

Przychody Grupy LiveChat Software w I kwartale roku finansowego 2022/23 (kwiecień - czerwiec 2022) wyniosły 15,21 mln USD, wynika ze wstępnych szacunków. Oznacza to wzrost o 16,8% w skali roku.

W poprzednich trzech miesiącach Grupa osiągnęła przychody na poziomie 14,77 mln USD (opublikowane szacunki wskazywały na 14,61 mln USD).

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki ze wszystkich jej produktów, na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 4,82 mln USD. Oznacza to wzrost o 3,9% w stosunku do stanu na koniec marca 2022 i o 14,5% rok do roku.

Przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.