Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

LiveChat z 6,47 mln USD MRR na koniec czerwca

LiveChat Software szacuje, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD.

Oznacza to wzrost o 1,1% w stosunku do stanu na koniec marca i o 34,2% rok do roku.

W trakcie kwartału liczba klientów produktu LiveChat wzrosła o 704 do 37.765, a klientów ChatBot o 96 do 2.804.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł 158,2 USD, a produktu ChatBot 122,5 USD. Oznacza to wzrost odpowiednio o 31,3% i 19,5% w skali roku.

Obecnie Spółka, uwzględniając uwagi audytora do raportu rocznego, prowadzi prace nad zmianą polityki rozpoznania przychodu. Z uwagi na to odstępuje od publikacji wstępnych szacunków dotyczących przychodów.

Szacowana wartość operacyjnych przepływów gotówkowych Grupy (które służyły jako podstawa do szacunków przychodów) wyniosła 20,16 mln USD, wobec 20,02 mln USD w poprzednim kwartale i 15,21 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku.