Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

MRR Grupy Text rośnie o 9,3% a płatności o 12,2% rok do roku

Grupa Text szacuje, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec czerwca 2024 r. wyniosła 7,07 mln USD. Wartość otrzymanych płatności za ten okres jest szacowana na 22,62 mln USD.

Oznacza to wzrost o odpowiednio 9,3% i 12,2% w skali roku.

Na koniec kwartału liczba klientów LiveChat wyniosła 37.523. W trakcie kwartału Spółka zmieniła wewnętrznie stosowaną definicję klienta. co jednorazowo obniżyło raportowaną liczbę klientów o ok. 200 (dwustu). Poprzednio za klienta uważano firmę lub instytucję, która opłaciła dostęp do produktu. Obecnie oprócz tego kryterium, klient musi mieć też aktywny dostęp do aplikacji (co wyklucza z tej liczby np. firmy, które zrezygnowały z produktu jeszcze przed wygaśnięciem rocznego okresu subskrypcji).

Liczba klientów ChatBot na koniec kwartału wyniosła 2.956, a klientów HelpDesk -  1.195.

Na koniec czerwca 2024 r. ARPU (średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta) produktu LiveChat wyniosło 170,7 USD (wzrost o 6,6% w skali roku). W czerwcu Spółka włączyła do oferty produktu LiveChat płatny, dla nowych klientów, pakiet funkcjonalności AI ““One AI+”.

ARPU ChatBot wzrósł o 8,7% do 146,2 USD, a ARPU HelpDesk o 12,1% do 172,0 USD.

W trakcie I kwartału roku obrotowego Spółka rozpoczęła też komercjalizację API w ramach Platformy Text (API as a Service) i zanotowała pierwsze przychody z tego tytułu.