Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

MRR Grupy Text wzrósł o 4,1% a płatności o 8,6% w skali roku w IV kwartale roku finansowego

Grupa Text szacuje, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec marca 2024 r. wyniosła 6,66 mln USD.

Oznacza to wzrost o 4,1% rok do roku. IV kwartał był dla Spółki rekordowy pod względem uzyskanych płatności. Wartość ta wyniosła 21,74 mln USD, co oznacza wzrost o 8,6% w skali roku.

Na koniec IV kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37848, ChatBot 2954, a HelpDesk 1163.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 160,1 USD (wzrost o 3,7 USD w trakcie kwartału), produktu ChatBot 134,5 USD (wzrost o 2,1 USD), a produktu HelpDesk - 153,4 USD (wzrost aż o 13,4 USD w trakcie trzech miesięcy).