Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Przychody Grupy LiveChat Software wzrosły o 36,5%, a skonsolidowany zysk netto o 35,3% w I kwartale nowego roku finansowego

W okresie kwiecień - czerwiec 2022 r., czyli w I kwartale roku finansowego 2022/23, Grupa LiveChat Software zanotowała 66,8 mln zł przychodów, co przełożyło się na 36,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 36,5% i 35,3% w skali roku.

“To był dla nas bardzo mocny kwartał jeśli chodzi o wyniki finansowe, czy pozyskiwanie nowych klientów. Nasze produkty są wykorzystywane przez firmy, instytucje i urzędy z około 150 krajów i z praktycznie wszystkich branż. To przekłada się na dużą odporność na zawirowania gospodarcze, czy polityczne” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W I kwartale zysk operacyjny Grupy wzrósł o 37,9% do 38,7 mln zł a wynik EBITDA o 35,7% do 42,0 mln zł.

Spółka praktycznie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim. Dlatego, po zakończeniu kwartału, publikuje dane nt. szacunkowych przychodów w tej walucie. W tym ujęciu skonsolidowane przychody w I kwartale roku finansowego 2022/23 wyniosły 15,21 mln USD. Oznacza to wzrost o 16,8% w skali roku.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Spółki ze wszystkich jej produktów, na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 4,82 mln USD. Oznacza to wzrost o 3,9% w stosunku do stanu na koniec marca 2022 i o 14,5% rok do roku.

Na koniec I kwartału 2022/23 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 36.823, a ChatBot 2.541. W momencie publikacji raportu kwartalnego produkt LiveChat miał już istotnie ponad 37 tys. klientów.

Produkt LiveChat odpowiadał w I kwartale za ponad 92% przychodów Grupy, ale bardzo dynamiczne wzrosty notują nowe produkty Grupy. Przychody ChatBot wzrosły o ponad 65% rok do roku, a HelpDesk prawie podwoił przychody.

Spółka w dalszym ciągu osiąga bardzo wysokie rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I kwartale 85,0%, marża operacyjna 58,0%, a marża netto 53,9%.

LiveChat podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie najwyższej możliwej dywidendy. 18 sierpnia bieżącego roku Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu dla Akcjonariuszy 113,3 mln zł z jednostkowego zysku LiveChat Software, który w zeszłym roku finansowym wyniósł 118,6 mln zł. Przekłada się to na dywidendę w rekordowej wysokości 4,4 zł na akcję (z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy) wobec 3,69 zł na akcję przed rokiem.