Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Przychody grupy LiveChat Software wzrosły o 41,9% a zysk netto o 44,8% w 2022/23 roku finansowym

Skonsolidowane przychody Grupy LiveChat Software w 2022/23 roku finansowym wyniosły 315,7 mln zł, a zysk netto 172,4 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 41,9% i 44,8% w stosunku do poprzedniego roku finansowego.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł o 44,8% do 185,5 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 200,0 mln zł po wzroście o 42,8%.

W ciągu roku finansowego (kwiecień 2022 - marzec 2023) rosła zarówno liczba klientów Spółki, jak i średnia wartość przychodu przypadającego na jednego klienta (ARPU). Na koniec marca 2023 roku z rozwiązania LiveChat korzystało już 37.061 firm i instytucji z około 150 krajów świata, a ChatBot wspierał komunikację 2.708 klientów. To odpowiednio wzrost o ponad półtora tysiąca i ponad trzystu klientów netto. Liczone w dolarach ARPU produktu LiveChat wzrosło w ciągu roku o 32,1%, w przypadku ChatBot wzrost wyniósł 18,2%.

“Jak zwykle koncentrujemy się na tym, żeby jak najlepiej wspierać naszych klientów i robimy to coraz lepiej. Świadczy o tym choćby to, że liczba czatów przeprowadzonych za pośrednictwem LiveChat i ChatBot w roku finansowym wzrosła o prawie 70% i przekroczyła 1,7 miliarda. W tym samym czasie HelpDesk obsłużył 5,5 mln ticketów” -powiedział prezes Mariusz Ciepły.

LiveChat rośnie, ale równocześnie utrzymuje bardzo wysoką efektywność swojego biznesu. W roku finansowym marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,3%, marża operacyjna 58,8%, a marża zysku netto 54,6%. Przekłada się to na bardzo wysoką zdolność Spółki do generowania gotówki. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w ciągu roku 178,6 mln zł, co oznacza, że były o 79,3 mln zł wyższe niż w poprzednim roku. Na koniec marca 2023 roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 95,8 mln zł.

Ważnym wskaźnikiem, który pozwala ocenić rozwój Grupy jest MRR (Monthly Recurring Revenue - powtarzalne przychody miesięczne). Wartość MRR Grupy ze wszystkich produktów, na koniec marca 2023 r. wyniosła 6,40 mln USD co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 i o 37,9% rok do roku.

Pod koniec 2022 roku LiveChat Software kupił domenę internetową text.com.

“Na nadchodzącym walnym zgromadzeniu chcemy poprosić akcjonariuszy o zgodę na zmianę nazwy naszej Spółki. Text to nazwa, która odzwierciedla, że nie jesteśmy już od dawna spółką jednego produktu - mamy ich już pięć. Podkreślamy też, że jesteśmy skoncentrowani na tym sposobie komunikacji a naszą ambicją jest być najlepszymi na świecie ekspertami w tym zakresie”- powiedział Mariusz Ciepły.

Na text.com są już prezentowane m.in. wizja Spółki i całe jej portfolio produktowe, ale bardzo silne domeny internetowe (w tym livechat.com, chatbot.com i helpdesk.com) nadal będą wspierać jej biznes.