Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Przychody LiveChat Software wzrosły o 24,3% a zysk netto o 18,8% w roku finansowym

Skonsolidowane przychody Grupy LiveChat Software w roku finansowym zakończonym 31 marca 2022 roku wyniosły 222,5 mln zł a zysk netto 119,0 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 24,3% i 18,8% w stosunku do poprzedniego roku.

“Za nami 12 miesięcy pełne wstrząsów nie tylko gospodarczych. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu LiveChat Software pokazał, że również w takich warunkach może wykazać się wzrostem i stabilnością. Nadal koncentrujemy się na tym, żeby dać jak największą wartość naszym klientom. W tym okresie nasze produkty pośredniczyły w prawie miliardzie interakcji. Wiąże się z tym odpowiedzialność za doświadczenie, komfort i bezpieczeństwo użytkowników końcowych. To również będzie nasz priorytet”- powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W zakończonym roku finansowym LiveChat nadal wzmacniał swój zespół. Na koniec marca 2022 r. liczył on już 268 osób, wobec 212 rok wcześniej i 169 przed dwoma laty.

“Przejście na model ‘work from anywhere’ pozwala nam rekrutować talenty spoza Wrocławia. To ważne, bo nasze ambicje wymagają ciągłego udoskonalania technologii i produktów. W przyszłości chcemy też do naszej oferty dodawać kolejne rozwiązania. Większy i rozproszony zespół to oczywiście wyzwania, ale mamy mocny dział People i narzędzia, dzięki którym dobrze sobie z nimi radzimy”- dodał Mariusz Ciepły.

Wzrost wyników Grupy to efekt zarówno większej liczby klientów wszystkich rozwiązań, jak również wyższego ARPU (średni przychód na klienta). Na koniec roku finansowego 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 35.559 a ChatBot 2.404. To odpowiednio wzrost o ponad 8% i blisko 30%.

Na koniec marca 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 120,9 USD wobec 117,0 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło 102,3 USD na koniec marca 2022 wobec 86,9 USD przed rokiem. ChatBot odpowiada już za ponad 5,4% przychodów Grupy, a jej najnowszy produkt HelpDesk za blisko 1,5%.

Model biznesowy LiveChat Software opiera się na płatnościach abonamentowych co przekłada się na dużą stabilność i bezpieczeństwo w różnych okresach cyklu gospodarczego. Co ważne praktycznie całość przychodów jest realizowana w dolarach za pośrednictwem spółki zależnej LiveChat Inc. Dlatego Spółka publikuje szacunkowe dane nt. przychodów wyrażone w dolarach, podając równocześnie informacje nt. MRR (miesięczne powtarzalne przychody), który jest kluczowym wskaźnikiem biznesowym dla tego typu działalności. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy na koniec marca 2022 r. wyniosła 4,64 mln USD co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2021 i o 15,4% rok do roku. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące.

Taki model działalności pozwala Spółce generować wysokie i powtarzalne marże. W roku finansowym marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,6%, marża EBITDA 62,9% a marża zysk netto 53,5%. Dzięki temu LiveChat sprawie generuje gotówkę. Przepływy finansowe netto z działalności operacyjnej wyniosły 115,5 mln zł w roku finansowym, a na koniec marca Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 55,7 mln zł. LiveChat potwierdza też swoją politykę dywidendową, która zakłada przeznaczenie dla Akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku.