Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Przychody LiveChat Software wzrosły o 25,0% a zysk netto o 25,4% w I kwartale 2023/24 roku finansowego

Skonsolidowane przychody LiveChat Software (wkrótce Text) w I kwartale roku finansowego 2023/24 wyniosły 83,5 mln zł, Grupa osiągnęła w tym czasie zysk netto w wysokości 45,2 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 25,0% i 25,4% w stosunku do stanu sprzed roku.

Zysk operacyjny Grupy wzrósł o 25,0% do 48,4 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 52,9 mln zł po wzroście o 25,8%.

Wzrosty to efekt zarówno zwiększenia liczby klientów rozwiązań Spółki, jak i średniego przychodu z jednego konta. Wyrażone w dolarach ARPU produktu LiveChat wyniosło 158,2 USD na koniec kwartału wobec 120,5 USD rok wcześniej. W tym samym czasie ARPU produktu ChatBot wzrosło do 122,5 USD wobec 102,5 USD rok wcześniej.

Na koniec I kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.765 a ChatBot 2.804. W lipcu poziom tysiąca klientów przekroczył kolejny produkt Spółki - HelpDesk.

“Nie jesteśmy już Spółką jednego produktu i jest to jeden z powodów dla którego zmieniamy nazwę. Dziękujemy naszym Akcjonariuszom, którzy praktycznie jednogłośnie zaaprobowali tę propozycję na Walnym Zgromadzeniu. Ta decyzja jest związana też ze zmianami w naszej strategii i wyzwaniami, które przedstawiamy na stronie text.com” -powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Na text.com są już prezentowane m.in. wizja Spółki i całe jej portfolio produktowe, ale bardzo silne domeny internetowe (w tym livechat.com, chatbot.com i helpdesk.com) nadal będą wspierać jej biznes.

LiveChat Software zmienia nazwę, ale utrzymuje bardzo wysoką efektywność swojego biznesu. W I kwartale marża brutto na sprzedaży wyniosła 81,8%, marża operacyjna 58,0%, a marża EBITDA 63,4%. Rentowność zysku netto osiągnęła poziom 54,1%.

Ważnym wskaźnikiem, który pozwala ocenić rozwój Grupy jest MRR (Monthly Recurring Revenue - powtarzalne przychody miesięczne). Wartość MRR Grupy ze wszystkich produktów, na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 1,1% w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r. i o 34,2% w stosunku do stanu sprzed roku.