Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Text miał 6,47 mln USD MRR na koniec września

Grupa Text szacuje, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec września 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD.

Oznacza to wzrost o 31,8% rok do roku. W stosunku do końca czerwca wartość MRR nie zmieniła się.

Na koniec kwartału liczba klientów produktu LiveChat wyniosła 37.838, ChatBot 2.940, a HelpDesk 1.061.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 156,7 USD (wzrost o 29,8% w skali roku), produktu ChatBot - 126,6 USD (wzrost o 14,9%), a produktu HelpDesk 137,7 USD (wzrost o 27,1%).

Obecnie Spółka, uwzględniając uwagi audytora do raportu rocznego, prowadzi prace nad zmianą polityki rozpoznania przychodu. Z uwagi na to odstępuje od publikacji wstępnych szacunków dotyczących przychodów.