Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Text miał 6,49 mln MRR na koniec grudnia 2023 r.

Grupa Text szacuje, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 6,49 mln USD.

Oznacza to wzrost o 2,2% rok do roku. III kwartał był dla Spółki rekordowy pod względem uzyskanych płatności. Wartość ta wyniosła 21,34 mln USD, co oznacza wzrost o 12,9% w skali roku.

Na koniec kwartału liczba klientów produktu LiveChat wyniosła 37.857, ChatBot 2.956, a HelpDesk 1.121.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 156,4 USD (spadek o 2,7% w skali roku, który wynika z rosnącej popularności planów rocznych), produktu ChatBot 132,4 USD (wzrost o 15%), a produktu HelpDesk - 140,0 USD (wzrost o 19,8%).