Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zaproszenie na webinar po publikacji wskaźników operacyjnych za I kw. 2024/25 roku finansowego

Text S.A. opublikuje wskaźniki operacyjne za I kw. 2024/25 w dniu 2 lipca, po zamknięciu sesji. 

Zespół relacji inwestorskich Text zaprasza na webinary, na których zostaną omówione wskaźniki operacyjne za I kw. 2024/25 roku finansowego, wyniki finansowe za 2023/24 rok finansowy, oraz najnowsze wydarzenia.

Spotkania odbędą się w dniu 3 lipca za pośrednictwem platformy Closir. 

  • Spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godzinie 11:00
  • Spotkanie w języku angielskim rozpcznie się o godzinie 15:00

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana

LINK DO SPOTKAŃ