Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

ZWZ podjęło decyzje w sprawie dywidendy i zmiany nazwy Spółki

Walne Zgromadzenie LiveChat Software podjęło 18 sierpnia decyzje m.in. w sprawie podziału zysku i zmiany nazwy spółki na Text S.A.

Dywidenda z zysku za 2022/23 rok finansowy, zgodnie z rekomendacją zarządu, wyniesie 5,95 zł na jedną akcję (wobec 4,40 zł przed rokiem). Biorąc pod uwagę wypłacone już zaliczki, do wypłaty pozostanie 3,03 zł na jedną akcję.

Akcjonariusze zdecydowali też o zmianie nazwy spółki na Text SA. Zmiana wejdzie w życiu po zarejestrowaniu jej przez sąd.