Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zysk netto Grupy Text po trzech kwartałach roku finansowego wyniósł 128,5 mln zł

Przychody w wysokości 252,0 mln zł i 128,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto to wyniki Grupy Text osiągnięte narastająco w trzech kwartałach roku finansowego 2023/24. W samym III kwartale Grupa zanotowała 89,4 mln zł przychodów (wzrost o 3,9% rok do roku) i 43,9 mln zł zysku netto (spadek o 7,1%). 

Spółka praktycznie całość przychodów generuje w dolarach i osłabienie tej waluty negatywnie wpłynęło na dynamiki wyników - w ujęciu dolarowym wzrost przychodów w III kwartale wyniósł 17,8%.

W stosunku do skorygowanych wyników sprzed roku, przychody Grupy za trzy kwartały bieżącego roku wzrosły o 19,3%, zysk operacyjny o 16,4% (do 138,1 mln zł), wynik EBITDA o 17,9% (do 152,4 mln zł), a skonsolidowany zysk netto o 16,7%. W bieżącym roku Spółka zmieniła zasady rozpoznania przychodów. Obecnie płatności za okresy dłuższe niż miesięczne są rozbijane na kolejne kwartały. W związku z tym Spółka rozpoznaje pozycję „zobowiązania z tytułu umów z klientami” prezentującą przychody odroczone w czasie. Po trzech kwartałach jej wartość wynosi 69,9 mln zł.

Oczywiście chcemy widzieć wyższe dynamiki wzrostów, ale działając w trudnych warunkach rynkowych zanotowaliśmy solidne wyniki finansowe. Priorytet pozostaje niezmienny: budowanie wartości dla naszych klientów” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Wartościowym wskaźnikiem, który umożliwia śledzenie rozwoju Grupy jest tzw. MRR (Monthly Recurring Revenue - Miesięczne Powtarzalne Przychody). Text publikuje tą wartość w dolarze amerykańskim, czyli walucie w którym generuje praktycznie całość przychodów. Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 6,49 mln USD.

Oznacza to wzrost o 2,2% rok do roku. III kwartał był dla Spółki rekordowy pod względem uzyskanych płatności. Wartość ta wyniosła 21,34 mln USD, co oznacza wzrost o 12,9% w skali roku.

Na koniec kwartału liczba klientów produktu LiveChat wyniosła 37.857, ChatBot 2.956, a HelpDesk 1.121.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 156,4 USD (spadek o 2,7% w skali roku, który wynika z rosnącej popularności planów rocznych), produktu ChatBot 132,4 USD (wzrost o 15%), a produktu HelpDesk - 140,0 USD (wzrost o 19,8%).

Spółka nadal bardzo efektywnie generuje gotówkę i potwierdza swoją politykę zakładającą wypłacanie najwyższej możliwej z punktu widzenia prawa, dywidendy. W styczniu 2024 roku Spółka wypłaciła pierwszą zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy za bieżący rok finansowy. Wartość zaliczki w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 1,63 zł wobec 1,46 zł dla analogicznej płatności przed rokiem. 

Text S.A.

Text (dawniej LiveChat Software) działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to ChatBotHelpDesk, KnowledgeBase i OpenWidget.

Text od kwietnia 2014 r. jest też spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 37 tysięcy firm z ok. 150 krajów, z produktu ChatBot blisko 3000 klientów z więcej niż 30 krajów, a z produktu HelpDesk ponad 1000 klientów.