Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zysk netto Text w I połowie roku finansowego wyniósł 84,6 mln zł

Przychody w wysokości 162,7 mln zł i 84,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto to wyniki wypracowane w I połowie 2023/24 roku finansowego przez Grupę Text. Zgodnie z zapowiedziami Spółka zmieniła (zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym) sposób rozpoznania przychodów, co wpłynęło zarówno na wyniki półrocza, jak i dane porównywalne.

To były pracowite miesiące dla naszego zespołu, który wprowadził do naszych produktów dużo zmian i nowych funkcjonalności. Szczególnie jesteśmy dumni z nowej wersji ChatBot, opartej o naszą własną technologię AI” - powiedział prezes Mariusz Ciepły. Nowa wersja ChatBot została udostępniona klientom pod koniec listopada tego roku, po kilku miesiącach w fazie “open beta”.

W I połowie roku Grupa Text zanotowała 162,7 mln zł przychodów. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 90,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 84,6 mln zł. Zapowiadana zmiana rozpoznania przychodów miała wpływ zarówno na bieżące, jak i porównywalne okresy.

Przed rokiem Grupa zaraportowała 141,3 mln zł przychodów, 81,3 mln zł zysku operacyjnego, i 75,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Te wyniki przeliczone według nowej polityki rozpoznania przychodów wyniosły odpowiednio: 125,2 mln zł przychodów, 67,7 mln zł zysku operacyjnego, skonsolidowany zysk netto wyniósłby 62,9 mln zł.

Zmiany księgowe to efekt długich dyskusji z audytorem. Dla nas najważniejsze, że w najmniejszym stopniu nie wpływają na nasz biznes, czy to jak funkcjonujemy jako organizacja” - podkreślił Mariusz Ciepły.

Zmiany w sposobie rozpoznania przychodów obniżyły w praktyce wynik w I półroczu (w obu jego kwartałach łącznie) o 3,9 mln zł na poziomie przychodów i o 4,5 mln zł na poziomie zysku operacyjnego. Warto jednak podkreślić, że ten efekt zmniejszy się w kolejnych kwartałach, kiedy Spółka rozpozna przychody przeniesione obecnie na przyszłość (pochodzące z płatności dłuższych niż miesięczne).  Grupa, po raz pierwszy, rozpoznała pozycję „zobowiązania z tytułu umów z klientami” prezentującą przychody odroczone w czasie i szacuje je na 68,0 mln zł.

Wartościowym wskaźnikiem, który umożliwia śledzenie rozwoju Grupy jest tzw. MRR (Monthly Recurring Revenue - Miesięczne Powtarzalne Przychody). Text publikuje tą wartość w dolarze amerykańskim, czyli walucie w którym generuje praktycznie całość przychodów. Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec września 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 31,8% w stosunku do stanu sprzed roku i brak zmiany w stosunku do stanu na 30 czerwca 2023.

Spółka nadal bardzo efektywnie generuje gotówkę i potwierdza swoją politykę zakładającą wypłacanie najwyższej możliwej z punktu widzenia prawa, dywidendy. Na koniec okresu Spółka dysponowała zasobami gotówkowymi w wysokości 56.5 mln zł.

Text S.A.

Text (dawniej LiveChat Software) działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to ChatBotHelpDesk, KnowledgeBase i OpenWidget.

Text od kwietnia 2014 r. jest też spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 37 tysięcy firm z ok. 150 krajów, z produktu ChatBot blisko 3000 klientów z więcej niż 30 krajów, a z produktu HelpDesk ponad 1000 klientów.