Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Życiorysy Członków Zarządu nowej kadencji

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 informuje, że 18 sierpnia 2023 roku w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.04.2022 roku do 31.03.2023 roku weszły w życie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2023 roku o powołaniu Zarządu Spółki na następną kadencję w latach 2023-2026.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu pana Mariusza Ciepłego i panią Urszulę Jarzębowską. Jednocześnie Mariuszowi Ciepłemu powierzono funkcję Prezesa Zarządu, a pani Urszuli Jarzębowskiej funkcję Członka Zarządu w latach 2023-2026.

Spółka przekazuje w załączeniu życiorysy członków Zarządu.

Mariusz Ciepły

Urszula Jarzębowska