Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Kandydatury na członków Rady Nadzorczej

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. otrzymał od Porozumienia Akcjonariuszy w skład którego wchodzą: Maciej Jarzębowski, Jakub Sitarz, Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Szymon Klimczak i Krzysztof Górski, zgłoszenie następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje oświadczenia i życiorysy zgłoszonych kandydatów.