Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Powołanie zarządu nowej kadencji (2023-26)

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”), informuje o podjęciu w dniu 20 lipca 2023 roku przez Radę Nadzorczą uchwał dot. powołania Zarządu na następną kadencję w latach 2023-2026.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu pana Mariusza Ciepłego i panią Urszulę Jarzębowską. Jednocześnie Mariuszowi Ciepłemu powierzono funkcję Prezesa Zarządu, a pani Urszuli Jarzębowskiej funkcję Członka Zarządu.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2022 roku do 31.03.2023 roku.