Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/24

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/24 (1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2022/2023

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022/23 – 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2023/24:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023/24 – 25 sierpnia 2023 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023/24 – 30 listopada 2023 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023/24 - 28 lutego 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować osobnego raportu kwartalnego za II kwartał 2023/24 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Dodatkowo Spółka publikuje informacje dotyczące wstępnych szacunkowych danych dot. skonsolidowanych przychodów Spółki w poszczególnych kwartałach. Intencją Spółki jest przedstawienie powyższych danych najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu odpowiedniego kwartału.