Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2023

Zarząd LIVECHAT Software S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2023 r. Uchwały są dołączone do raportu jako załącznik.

Uchwały ZWZ