Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. otrzymał od akcjonariusza -Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - zgłoszenie kandydatury p. Marzeny Czapaluk na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku z planowanym powołaniem Rady Nadzorczej, będącym w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 sierpnia 2021 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: