Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zmiana adresu strony internetowej oraz serwisu relacji inwestorskich Spółki

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje o zmianie adresu strony internetowej Spółki na text.com. 

Serwis relacji inwestorskich na którym publikowane są informacje wymagane prawem, w tym raporty bieżące i okresowe Spółki, został przeniesiony na adres investor.text.com a jego wersja polska na adres investor.text.com/pl.

Zmiana jest związana z planowaną zmianą nazwy (firmy) Spółki. Stosowne zmiany Statutu zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2023 r.