Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023/24

Zarząd Text S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2023/24, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023/24 z dnia 30 listopada 2023 na dzień 14 grudnia 2023 roku.