Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok finansowy 2022/23

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2023/24, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022/23 z dnia 29 czerwca 2023 na dzień 3 lipca 2023 roku.